Sventes ezers atrodas Sventes dabas parkā un ir Valsts aizsargājams dabas objekts. Sventes ezera ar apkārtējo ainavu kompleksais dabas liegums dibināts 1977.gadā 23,5 km² platībā. Tāpēc makšķerēšana un zemūdens medības ezerā atļautas iegādājoties speciālas biļetes un noformējot licenci zemūdens medībām vai makšķerēšanai. Biļeti makšķerēšanai var iegādāties praktiski jebkurā preses kioskā visā Latvijā. Speciālo licenci makšķerēšanai (jebkurai zivij) vai zemūdens medībām mēs varam Jums noformēt, kā arī Jūs varat personīgi griezties sabiedrībā „Sventes Pērle” vai zvanīt pa tālr. 29768455. 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Nedaudz par pašu Sventes ezeru:

Ezers atrodas Sventes pagastā, Daugavpils rajonā. Sventes pagasts ietilpst Sventes dabas parka teritorijā, kas ir Valsts aizsargājams dabas objekts. Sventes dabas parks sākotnēji kā Sventes ezera ar apkārtējo ainavu kompleksais dabas liegums dibināts 1977. gadā 23,5 km² platībā. Tajā ietilpa arī 1987.gadā izdalītais Sventes ezera salu botāniskais liegums. Pašreizējo dabas parka statusu nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 9.martā pieņemtie „Noteikumi par dabas parkiem”.
Parks ietilpst Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidū. Tas atrodas Daugavpils rajona Medumu, Sventes, Kalkūnes un Šēderes pagastā. Šo aizliegumu dēļ teritorijā ir vairāki ierobežojumi , kas saistīti ar zemes platību izmantošanu – pirmkārt tie ir ierobežojumi, kas saistīti ar jaunu ēku būvniecību.

Sventes ezera kopējā platība ir 7,35 km², bet kopā ar salām 7,39 km². Tā vidējais dziļums ir 7,8 m, bet lielākais dziļums (atrodas ezera ziemeļaustrumos) ir 38 m. Līdz ar to Sventes ezers ir 10 Latvijas dziļāko ezeru skaitā. Ezera garums ir 5.3 km, bet platums platākajā vietā ir 2.8 km. Ezera gultne - smilšaina, akmeņaina, dūņaina, bet krasti - gan lēzeni, gan stāvi, smilšaini.

Līdz 20.gs. 70-gadiem Sventes ezers skaitījās pats dzidrākais ezers Latvijā. Caurredzamība sastādīja līdz 7 m. Tagad Sventes ezera caurredzamība ir ap 5 m. Ezeram ir sarežģīts krastu reljefs. Ezera apkārtmērs (krastu) ir 21.8 km. Ezerā ir izveidojušās 7 pussalas, kuras dziļi iestiepjas ezera teritorijā un veido daudzus gleznainus līčus.
Ezerā ietek 10 nelielas upītes un strauti, bet iztek tikai viena – Pakrāce. Mazais ūdens pieplūdums un lielais dziļums Sventes ezerā veicina to, ka ūdens apmaiņa notiek ļoti reti – apmēram reizi 23-27 gados.

Ezera dienvidu daļā atrodas 3 salas (kopskaitā ezerā ir 4 salas). To kopējā platība sastāda 4.2 ha. No 1987.gada tajās noteikts Sventes ezera salu botāniskais liegums, bet kopš 1999.gada – dabas parka liegums. Pati lielākā sala –. Višņu sala (1,7 ha), tad - Linarta sala (0,6 ha) un Sļapkinas sala (0,5 ha, savienojusies ar krastu) un neliela saliņa - 0,06 ha. Uz visām salām aug meži – bērzi un alkšņi, apkārt ezeram satopami daudz skuju koki – egles.

Ezers bieži tiek izmantots zemūdens peldēšanai, zemūdens medībām un makšķerēšanai. Ezerā sastopamas 7 zivju sugas.

Kontakti

z/s Klavinas, Sventes pag.,

Daugavpils novads,

LV-5473, Latvija

+371-29467276

www.saulesnams.lv

info@saulesnams.lv

Sazināties ar Mums